Vi samarbeider bare med rederier som ønsker å skape en bærekraftig fremtid innen reiseliv. Bærekraft for oss handler om å beskytte miljøet, menneskene og samtidig bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnene.

Mer om miljøarbeidet hos våre fremste samarbeidspartnere finner du her Costa Cruise, MSC Cruises og Royal Caribbean.